>  მთავარი IT მომსახურება

კომპიუტერების მიწოდება, გამართვა და შემდგომი მოსახურება

„ინოტექი“ შეისწავლის თქვენს მოთხოვნებს და კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად შეარჩევს და მოგაწვდით მაღალხარისხიან კომპიუტერულ ტექნიკას.

   

CISCO-ს მოწყობილობათა მიწოდება, გამართვა და მომსახურება

ჩატარებული მოკვლევის საფუძველზე „ინოტექი“ თქვენთვის შეარჩევს და მოგაწვდით CISCO-ს ოპტიმალურ მოდელს (სვიჩები, IP ტელეფონია და სხვ.). ასევე დააპროგრამებს, ქსელში ჩართავს აღნიშნულ მოწყობილობებს და გაუწევს შემდგომ მომსახურებას.

   

ინტერნეტში ჩართვა

თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად „ინოტექი“ შეარჩევს საუკეთესო პროვაიდერს, მომსახურების ტიპსა და ფასებს, გაუწევს ზედამხედველობას ინტერნეტის ინსტალაციას და წარმოადგენს თქვენს ინტერესს პროვაიდერთან.

   

PBX-ების მიწოდება, გამართვა და შემდგომი მომსახურება, IP ტელეფონია

„ინოტექი“ მოგაწვდით, გამართავს და გაუწევს შემდგომ მომსახურებას სხვადასხვა სახის PBX -ებს - Panasonic, Telesis, Asterisk და ა. შ.

   

სერვერების მიწოდება, გამართვა და შემდგომი მომსახურება

„ინოტექი“ მოგაწვდითნებისმიერი სახის სერვერებს, გამართავს და გაუწევს მათ შემდგომ მომსახურებას.

   

ქსელების პროექტირება, მოწყობილობის მიწოდება, მონტაჟი და გამართვა

„ინოტექი“ თქვენთვის დააპროექტებს ნებისმიერი სახის ქსელებს (WAN, LAN), მოგაწვდით შესაბამის მოწყობილობას, გამართავს და გაუწევს შემდგომ მომსახურებას.